Home / HEAT-TECH info

Author Archives: HEAT-TECH info

Φ1mm鈦絲加熱

 這段視頻演示了使用鹵素燈點型加熱器對鋁進行釬焊的過程。 請查看以下網站了解更 ...

Read More »

關於釬焊

關於釬焊 釬焊是一種將金屬連接在一起的焊接方法。 在釬焊中,熔點低於母材熔點的釬 ...

Read More »